שיטות יוריסטיות לחיפוש במרחבי מצבים. חיפוש בעצי משחק. שיטות ליצוג ידע באמצעות: לוגיקה, רשתות סמנטיות, מערכות מסגרת, רשתות הסתברותיות. נושאים נוספים לפי בחירת המרצה: מערכות לומדות, עיבוד שפות טבעיות, מערכות מומחה, תכנון.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234247 - אלגוריתמים 1 ו- 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב) או (234247 - אלגוריתמים 1 ו- 234292 - לוגיקה למדעי המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

96210 - יסודות בינה מלאכותית וישומיה


מידע סמסטריאלי