תורת הקבוצות: קרדינליות של קבוצות. טופולוגיה: קבוצות פתוחות וסגורות. פנים ושפה של קבוצות, קמירות, קמור של קבוצה, קומפקטיות, טופולוגיה חלשה. מרחבים מטריים: קומפקטיות מטרית, סדרות קושי ושלמות. תורת המידה ואנאליזה פונקציונלית: סיגמא אלגבראות, קבוצות בורל, מידת לבג ואינטגרל לבג, אי שוויון ינסן, נגזרת רדון ניקודים ותוחלת מותנה, סוגי התכנסות, מרחבי LP, מרחבי הילברט, טרנספורם פורייה ופונקציה אופיינית. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט: 1. יוכל להשתמש בכלים של תורת המידה לפתרון בעיות במדעי הנתונים כגון הסתברות וסטטיסטיקה רבת ממדים, אופטימיזציה קמורה ומטריצות אקראיות._ 2. יוכל למדל התניה בנתונים מקריים. _

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' ו- 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104166 - אלגברה אמ') או (94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' ו- 104016 - אלגברה 1מ' ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ') או (94347 - מתמטיקה דיסקרטית ו- 104016 - אלגברה 1מ' ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ')


מידע סמסטריאלי