בקורס נלמדים נושאים בסיסיים בניהול מסדי נתונים יחסיים, כולל תיכון באמצעות ERD ונירמול, שאילתות בשפת SQL ומבוא לניהול תנועות. הסטודנט יתנסה בפיתוח ובניית מסד נתונים.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' ו- 94700 - מבוא להנדסת נתונים) או (94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (94347 - מתמטיקה דיסקרטית ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94240 - ניהול מסדי נתונים 236363 - מסדי נתונים


מידע סמסטריאלי