על הסטודנט להשלים במעבדה זו שלושה ניסויי בחירה מרשימת הניסויים המתפרסמת בתחילת כל סמסטר. הניסויים מתבצעים במעבדות ההתמחות בפקולטה. כל ניסוי מורכב משתי פגישות של 4 שעות כל אחת. כמו כן יש לבצע מטלות הכנה וסיכום בהתאם לנדרש. במסגרת מעבדות 2 ו-3 (יחד), ניתן לקחת עד שני ניסויים המשתייכים לאותה מעבדת הוראה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44159 - מעבדה בהנדסת חשמל 2) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44165 - מעבדה בהנדסת חשמל 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44163 44164 - מעבדה בהנדסת חשמל 3


מידע סמסטריאלי