על הסטודנט להשלים במעבדה זו ארבעה ניסויי בחירה מרשימת הניסויים המתפרסמת בתחילת כל סמסטר. הניסויים מתבצעים במעבדות ההתמחות בפקולטה. כל ניסוי מורכב משתי פגישות של 4 שעות כל אחת. כמו כן יש לבצע מטלות הכנה וסיכום בהתאם לנדרש.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44160 - מעבדה בהנדסת חשמל 1) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44151 - מעבדה להנדסת חשמל 1ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44159 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 44162 - מעבדה בהנדסת חשמל 2


מידע סמסטריאלי