מעגלים לוגיים, שולי רעש, זמני מיתוג והשהיות, שערים אידיאליים, שערי תמסורת, לוגיקה דינמית, הספק סטטי ודינמי, אופטימיזצית מהירות ומאמץ לוגי, תנאי תזמון, רגנרציה, סינכרון, מעגלי רגיסטרים, מעגלים סדרתיים, מטה-סטביליות, מעגלי זיכרון. עיבוד אנלוגי של אותות, דרגות הגבר, אות גדול ואות קטן, לינאריזציה ומעגלי תמורה, תגובת תדר, מגבר הפרש, מגברי שרת, משוב ויציבות, ניתוח רעש במעגלים, המרת אות אנלוגי לדיגיטלי.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 44125 - יסודות התקני מוליכים למחצה מ' ו- 44130 - אותות ומערכות ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב) או (44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 44127 - יסודות התקני מוליכים למחצה ו- 44130 - אותות ומערכות ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב) או (44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 44125 - יסודות התקני מוליכים למחצה מ' ו- 44131 - אותות ומערכות ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב) או (44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 44127 - יסודות התקני מוליכים למחצה ו- 44131 - אותות ומערכות ו- 44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44142 - מעגלים אלקטרוניים לינאריים 44147 - מעגלי מיתוג אלקטרוניים


מידע סמסטריאלי