הנושאים: שימוש בכלים של מכניקה הנדסית וסטטיסטית בפעולתן של מערכות ביולוגיות ברמת המיקרו והננו. מכניקה של DNA, מכניקה מבנית של תאים, מכניקה של מנועים ביולוגיים ושרירים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח')


מידע סמסטריאלי