חוקי מאזן של תהליכים תרמומכניים. משוואות קונסטיטוטיביות של חומרים תרמואלסטיים. תנאי התחלה ותנאי גבול. סופרפוזיציה. משוואות התאמה. ניסוח בעיות מישוריות. בעיות דוגמה נבחרות: גלים אלסטים בתווך אינסופי, תנודות במוטות, ריכוז מאמצים, מגע וסדקים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

34029 - מכניקת מוצקים 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

14107 - מבוא לתורת האלסטיות 36043 86576 - תורת האלסטיות


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

35029