וקטורים וטנסורים. דפורמצייה, עיוותים. מאמצים, משואות שיווי משקל. חוקים קונסטיטוטיבים של אלסטיות. בעית ערך-שפה באלסטיות. תורת הפלטות. קריטריונים של חוזק וכשל.

פקולטה: הנדסה אזרחית וסביבתית
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

36069 - תרמואלסטיות 84515 - מבוא לתורת האלסטיות


מידע סמסטריאלי