חזרה קצרה על: חומרים אופטיים, מערכת אופטית מדרגה ראשונה, רדיאומטריה, מערכות אופטיות והגדרת הביצועים האופטיים. ספציפיקציה של רכיבים אופטים, בעיות ייצור, השמה של רכיבים אופטים, בעיות תרמיות ופתרונם, אילוצי מערכת, עיוותים עקב משקל עצמי, אלמנטים סופיים להרכב אופטו מכני.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34015 - תכן מכני 1 ו- 35187) או (34015 - תכן מכני 1 ו- 35050 - תכנון מערכות אופטיות)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114017


מידע סמסטריאלי