מבוא לתכנון אופטי, אופטיקה גיאומטרית, שיטות נומריות לתיאור התקדמות קרניים פראקסיאליות, תכונות עדשה יחידה, דימות, אברציות מונוכרומטיות, אברציות כרומטיות, תכונות מערכת אופטית, חומרים אופטיים, מקורות אור, גלאים, שיטות מדידה לאפיון מערכות אופטיות, דוגמאות למערכות אופטיות בסיסיות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו- 114052 - פיסיקה 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114017


מידע סמסטריאלי