סטטיסטיקה תיאורית, ניתוח נתונים והצגה גרפית, אומדן פרמטרים של הסתברות, אומדן לא פרמטרי, בדיקת השערות, הסקה סטטיסטית על משתנה בודד, השוואת אוכלוסיות, בדיקת קורלציה בין משתנים סטטיסטיים שונים, רגרסיה לינארית, תכונות של פונקציות סטטיסטיות שכיחות. שימוש בתוכנה לניתוח סטטיסטי והצגת נתונים.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104034 - מבוא להסתברות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94423 - מבוא לסטטיסטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה


מידע סמסטריאלי