טרנספורמציות הומוגניות, משוואות קינמטיות וקינמטיקה הפוכה, דינמיקה, בקרת סרוו, תכן מסלולים, הענות, ניווט רובוטי, ניווט רובוטי מונחה חיישנים, ראיה רובוטית ממוחשבת, בקרת רובוטים מבוססת ראיה, שפות פיקוד, תכנון פעולות ובינת מכונה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234218 - מבני נתונים 1 ו- 234247 - אלגוריתמים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46212 - מבוא לרובוטיקה ח' 46213 - רובוטים ניידים 35001 - מבוא לרובוטיקה


מידע סמסטריאלי