טרנספורמציות גוף-קשיח וטרנספורמציות רוטציה. קינמטיקה ישירה והפוכה. יעקוביאן של הקינמטיקה הישירה. שימוש ביעקוביאן לחישוב כוחות סטטיים ברובוט. תכנון מסלול במרחב המפרקים והקרטזי. שיקולים קינמטיים בתכן מכני של רובוטים. עיון ראשוני בדינמיקה של רובוטים. חיישנים לרובוטים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34032 - מערכות ליניאריות מ')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

36022 46212 - מבוא לרובוטיקה ח' 275314 236927 - מבוא לרובוטיקה


מידע סמסטריאלי