שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה ויישומיהן האלגוריתמיים. השיטה הבסיסית - חוק בייס ואיחוד מאורעות. לינאריות התוחלת - שימוש בסיסי והגרלות עם תיקונים. למת הבידוד. שיטות ריכוז - המומנט השני, חסימת סטיות גדולות ומרטינגלים. הלמה הלוקלית. אי-שוויוני קורלציות. שיטת האנטרופיה - המשוואות הבסיסיות ושימושים. מבוא להילוכים מקריים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט:1. יהיה בעל ידע בשיטות הסתברותיות בניתוח אלגוריתמים ובקומבינטוריקה, כולל הוכחתהמשפטים הדרושים ויישומם. 2. יצבור ידע וניסיון בפתרון בעיות מהסוג המופיע באופן טבעי במחקרים בתאוריה של מדעי המחשב.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94412 - הסתברות מ ו- 234247 - אלגוריתמים 1) או (94412 - הסתברות מ ו- 104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים) או (104222 - תורת ההסתברות ו- 234247 - אלגוריתמים 1) או (104222 - תורת ההסתברות ו- 104291 - אלגוריתמים קומבינטוריים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

97329 - אלגוריתמים הסתברותיים


מידע סמסטריאלי