רשתות PACKET SWITCHING לעומת רשתות CIRCUIT SWITCHING. מודל השכבות, קודים לגילוי ולתיקון שגיאות, פרוטוקול ARQ לשכת הקו, תורת התורים, תת השכבה לבקרת הגישה לערוצים משותפים, רשתות ETHERNET, רשתות סלולריות, רשתות אלחוטיות, ערוצי SONET ורשתות טבעת, גישור רשתות מקומיות, מבוא לאינטרנט ולפרוטוקולי TCP/IP.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94412 - הסתברות מ ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (104034 - מבוא להסתברות ח' ו- 234218 - מבני נתונים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44334 - רשתות מחשבים ואינטרנט 1


מידע סמסטריאלי