קורס ראשון ברשתות מחשבים ואינטרנט. הקדמה: מושג השכבות, מיתוג חבילות, מיתוג קוויים. שכבת הקו: גישה אקראית, כתובות, ETHERNET, גשרים, שכבת הרשת: IP, נתבים, ניתוב באינטרנט. שכבת ההובלה: TCP, UDP. רשתות חשובות ומושגים חשובים ברשתות: רשתות אלחוטיות, רשתות תורים, הוגנות.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

94412 - הסתברות מ או 104034 - מבוא להסתברות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46334 94210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה 236334 - מבוא לרשתות מחשבים


מידע סמסטריאלי