קורס זה מיועד לביצוע פרויקט רחב בהיקפו בנושאים של ראיה ממוחשבת ועיבוד תמונות. הסטודנטים יעבדו בצוותים קטנים (2) בהנחיה צמודה של אסיסטנטים ובפיקוח סגל בכיר.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

46200 - עבוד ונתוח תמונות או 46345 - גרפיקה ממוחשבת או 234325 - גרפיקה ממוחשבת 1 או 236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב או 236860 - עיבוד תמונות דיגיטלי או 236861 - ראיה חישובית גאומטרית או 236873 - ראיה ממוחשבת


מידע סמסטריאלי