שימושים של גרפיקה ממוחשבת: קלט ומשוב, גרפיקה רסטרית וגיאומטריה על השריג הדיסקרטי, כימות, מודלים של תמונה והרכבת תמונות, העתקות דו-מימדיות ותלת מימדיות, ייצוג עקומים גיאומטרים, הסרת הבלתי נראה, מודלים של צבע והצללה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44101 - מבוא למערכות תכנה ו- 44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 234218 - מבני נתונים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

35003 - מערכות תיב"מ 1 234325 - גרפיקה ממוחשבת 1