קורס זה מיועד לביצוע פרויקט רחב בהיקפו בנושאים של ראיה ממוחשבת ועיבוד תמונות. הסטודנטים יעבדו בצוותים קטנים (2) בהנחיה צמודה של אסיסטנטים ובפיקוח סגל בכיר.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(46200 - עבוד ונתוח תמונות ו- 46345 - גרפיקה ממוחשבת ו- 234325 - גרפיקה ממוחשבת 1 ו- 236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב ו- 236860 - עיבוד תמונות דיגיטלי ו- 236861 - ראיה חישובית גאומטרית ו- 236873 - ראיה ממוחשבת)


מידע סמסטריאלי