הערה: הקורס ניתן בסמסטר חורף תחת אותו שם ומספר הקורס 236322. התקני אחסון: זיכרון, פלאש ודיסקים קשיחים, מערכי דיסקים. מסדי נתונים רלציוניים ומאגרי מפתח-ערך. פעולות על קבצים ומסדי נתונים: מיון, תזמון חוצצים, MAPREDUCE. מבני נתונים בזיכרון משני: עצים, ערבול, ערבול מבוזר ואינדקסים מורכבים. בקרת מקביליות: סדרתיות, מנעולים ופרוטוקולים מבוססי מנעולים וחותמות-זמן, מקביליות במסדי נתונים מבוזרים. שרידות: התאוששות, שיכפול.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(234123 - מערכות הפעלה ו- 234218 - מבני נתונים 1)


מקצועות צמודים

94412 - הסתברות מ 104034 - מבוא להסתברות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236322 - מערכות אחסון מידע