השלמות שפת C: מצביעים, רשומות, ניהול זיכרון דינמי, רשימות מקושרות, עצים. ניהול גרסאות. הידור, קישור, ושימוש בספריות. פקודות SHELL בסיסיות. פייתון כשפת "דבק" של המערכת. ניפוי שגיאות, בדיקת תוכנה, בדיקה אוטומטית. מבוא ל- C++ : תכנות מונחה עצמים, טיפוסי נתונים מופשטים, פולימורפיזם דינמי וסטטי.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234114 - מבוא למדעי המחשב מ' או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44101 - מבוא למערכות תכנה 94219 - הנדסת תוכנה 234121 234122 - מבוא לתכנות מערכות


מידע סמסטריאלי