השלמות שפת C: רשומות, רשימות מקושרות, מודולים, ניהול זכרון, ניצול סביבת UNIX וכלי מערכת לבנית תוכנה: מערכת הקבצים, תהליכים, נהלי מערכת, ניהול גרסאות והידור נפרד. תכנות והנדסת תוכנה: ניתוח דרישות. שימוש חוזר, טיפוסי נתונים מופשטים. תכנות מבוסס עצמים, תבניות. מבוא ל- ++C.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234111 - מבוא למדעי המחשב או 234114 - מבוא למדעי המחשב מ' או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מקצועות צמודים

234118 - ארגון ותכנות המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44101 - מבוא למערכות תכנה 94219 - הנדסת תוכנה 94220 234121 234124 - מבוא לתכנות מערכות