יצירת הפרעות ראשוניות וגלי כבידה, בחירת כיול, שימור אינרגיה ותנע, פוטונים: התפשטות, משוואת בולצמן, איבר התנגשויות, הפרעות בטמפרטורה: נוזל פוטון-באריון, קירוב צימוד הדוק, אוסילציות אקוסטיות, דעיכת סילק, קיטוב: הרמוניות ספריות עם ספין, קיטוב E ו-B, פתרונות אינטגרליים, ספקטרומים זוויתיים ואילוציים קוסמולוגיים, הפרעות משניות ועיוותים ספקטרליים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: - להבין לעומק את יצירת והתפשטות הפרעות היקום הקדמוני. - להבין את יצירת גהלקסיות ומבנים קוסמיים ביקום הנוכחי. - לדעת מה נסויים עכשיויים של קרינת הרקע הקוסמית מודדים, ואיך ניתן להשתמש בנתונים אלה על מנת לאלץ את המודלים הקוסמולוגיים. - להבין מה המרכיבים העקריים של תוכנות בולצמן וידע להריץ את התוכנות אלה לבד על מנת לקבל חוזויים טאורטיים עבור קורלציות זוויתיות של קרינת הרקע. - לשלוט בפרטים הטאורטים החיונים על מנת לקרוא ולהבין מאמרים בנושא הזה שמתקדם מהר.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(118122 - תורת הקוונטים 3 ו- 118129 - מכניקה סטטיסטית 2 ו- 118130 - מבוא ליחסות כללית)


מידע סמסטריאלי