(1) חזרה על עקרונות ורקע (2) מכניקה סטטיסטית של חלקיקים עם אינטראקציה: נוזל ון-דר ולס, פיתוח ויריאלי. מודלים על שריג. קירוב השדה הממוצע. תורת שדות סטטיסטית (3) מכניקה סטטיסטית לא בשיווי משקל: דינמיקה דיסיפטיבית והגעה לשיווי משקל. תגובה לינארית.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117019


מידע סמסטריאלי