משוואת דירק, משוואת קליין-גורדון, חלקיק באנטראקציה עם שדה אלקטרומגנטי ספין, פיזור, תורת ההפרעות ודיאגרמות פיינמן, קוונטיזציה שניה, קוונטיזציה של שדה אלקטרומגנטי, שדה דירק ושדה קליין-גורדון.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114246 - אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה ו- 115204 - פיסיקה קוונטית 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117007


מידע סמסטריאלי