ההצגות של הייזנברג ושרדינגר. קשר לדינמיקה קלאסית. תנע זוויתי (צימוד ספין מסילה, המבנה הדק והעל דק, אפקט זימן). המערכה המחזורית (כללי הונד, אכלוס רמות), קשר כימי ומולקולת המימן, אטום ההליום. חלקיקים בשדה מגנטי (רמות לנדאו, אפקט אהרונוב-בוהם). תורת פיזור (כולל גלים חלקיים וקירוב בורן). תורת ההפרעות התלויה בזמן (כולל כלל הזהב של פרמי, בליעה ומעברים קוונטיים). קירוב סמי-קלאסי וכללי בוהר-זומרפלד. יסודות מכניקת הקוונטים (תורת המדידה, BELL , EPR ).

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

115203 - פיסיקה קוונטית 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46052 - אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית 49052


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114204


מידע סמסטריאלי