חזרה על תורת היחסות הפרטית. ההנחות היסודיות של תורת היחסות הכללית. עקרון הקווריאנטיות ועקרון האקויולנטיות, טנסורים, גאומטריה רימנית, הזזה מקבילה ונגזרת קווריאנטית, הקו הגאודטי, טנסור רימן, מרחב עקום, משוואות התנועה. פתרון שוורצשילד, השוואה עם הנסיון, מושגים של הקוסמולוגיה היחסותית. גלי כבידה. סטיה גאודזית וכוחות גאות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114246 - אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117020


מידע סמסטריאלי