אלקטרודינמיקה קוונטית - תכונות של הואקום הקוונטי: פליטה ספונטנית, אפקטי קזימיר ואונרו-יצירת חלקיקים. אופטיקה קוונטית - מערכות שתי רמות שמצומדות לאור קלאסי (בלוך, ראמזי, ראבי) מערכת שלוש רמות (שאיבה אופטית, קירור דופלר האטת אור) אלקטרודינמיקה קוונטית במהוד. אפקטים שיתופיים (על קרינה, על נוזליות עיבוי בוז-אינשטיין).

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(118120 - אלקטרודינמיקה ו- 118122 - תורת הקוונטים 3 ו- 118129 - מכניקה סטטיסטית 2)


מידע סמסטריאלי