תכונות של החומר שמקורן באינטראקציות בין אלקטרונים. סקירה של קוונטיזצייה שנייה, תורת נוזל פרמי, מגנטיות, על-מוליכות, אפקט קונדו ואפקט הול הקוונטי השבור.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(118122 - תורת הקוונטים 3 ו- 118129 - מכניקה סטטיסטית 2 ו- 118138 - מצב מוצק למוסמכים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117113 118013


מידע סמסטריאלי