הקורס יעסוק בתכונות הניתנות להבנה מנקודת מבט של אלקטרונים ללא אינטראקצייה. תכונות אופטיות ומגנטיות של החומר. תובלה קלאסית וקוונטית, אפקט הול הקוונטי ולוקליזציית אנדרסון. דגש על דוגמאות בעלות רלוונטיות למחקרים עכשוויים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(116217 - פיסיקה של מצב מוצק ו- 118129 - מכניקה סטטיסטית 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

116140