נושאים: שריגים וגבישים, שריג הופכי, עקיפת קרני -X, פונונים,משפט בלוך, קרוב אלקטרונים כמעט חופשיים וקרוב אלקטרונים קשורים, דינמיקה של אלקטרונים, חום סגולי, מתכות, מוליכים למחצה, מגנטיות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1)


מקצועות צמודים

115204 - פיסיקה קוונטית 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44124 - אלקטרוניקה פיסיקלית 44129 46129 - פיסיקה של מצב מוצק ח' 46224 114217 314150 - פיזיקה של מצב מוצק


מידע סמסטריאלי