מבוא לנושא מערכות מרובות חלקיקים המפגינות התנהגות קוונטית ברמה מקרוסקופית. מעבר מגז קלאסי לקוונטי, עיבוי בוזה-איינשטיין, תכונות של הליום-4 על נוזלי, מודל שני הנוזלים, על-נוזל מסתובב, מערבולות קוונטיות, תכונות בסיסיות של מוליכי-על, התיאוריה המיקרוסקופית של BCS, קוונטיזציה של שטף מגנטי, מוליכי-על מסוג I ו-II, אפקט ג'וספסון ומוליכי- על בטמפרטורות גבוהות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 116217 - פיסיקה של מצב מוצק)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

115021 116034 - מערכות קוונטיות מקרוסקופיות