מבוא היסטורי. גילוי ניסיוני של מוליכות על ונוזליות על, גזים בגבול הקלאסי ובגבול הקוונטי. אורך הגל של DE BROGLIE ,עיבוי BOSE-EINSTEIN והוכחות הניסיוניות לקיומו, תכונות ניסיוניות של הליום 4 על-נוזלי, מודל שני הנוזלים,קריטריון LANDAU לעל-נוזליות והעירורים היסודיים של על-נוזל,על-נוזל מסתובב .תכונותיו של הליום 4 כנוזל קוונטי מקרוסקופי,תכונות אלקטרומגנטיות ותרמודינמיות בסיסיות של מוליך על, התיאוריה המיקרוסקופית של BCS והשלכותיה,אלקטרודינמיקה של מוליכי-על ע"פ LONDON וקוונטיזציה של השטף המגנטי,המודל של PIPPARD ואורך הקוהרנטיות, מוליכי על מסוג I ומסוג II, זרמים קריטיים ודינמיקה של שטף מגנטי במוליכי על, אפקט JOSEPHSON, צומת JOSEPHSON כהתקן קוונטי מקרוסקופי, על מוליכות בטמפרטורות גבוהות, הקשר בין המודל של LONDON ותיאוריה מעברי פאזה של גינזבורג-לנדאו. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא. 2. לתכנן ניסויים פשוטים. 3. לחשב תכונות פיזיקליות בסיסיות של חומרים קוונטיים מיקרוסקופיים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית או 116217 - פיסיקה של מצב מוצק


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117021 - על-מוליכות ועל-נוזליות


מידע סמסטריאלי