דיפוזיה קוונטית - דיפוסית קופרון. הולכה קוונטית: גישת קובו - לאנדאור - כוהן - תאולס. תופעות בסיסיות: שרווין-שרווין, אהרונוב בוהם, פיזור אחורי קוהרנטי. לוקליזציה חלשה: פלאקטואציות אוניברסלית בהולכה, התנגדות מגנטית. לוקליזצית אנדרסון - אינטראקציות וחוסר סדר: זמן חיים של קוואזי חלקיק, הולכת מינהור אנומליה של צפיפות המצבים. תרמודינמיקה: זירמי התמד במתכות רגילות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1 ו- 115204 - פיסיקה קוונטית 2 ו- 116217 - פיסיקה של מצב מוצק)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114217


מידע סמסטריאלי