סוגי דינמיקה כאוטית: טורבלנטיות, אטרקטורים מוזרים (פרקטלים ומולטי פרקטלים) , מעבר בין צורות התנהגות שונות (לדוגמה: תורת הביפורקציות). תופעות רגולריות האופייניות למערכת לא ליניאריות (כגון: סוליטונים וסינכרונוזציה).

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 114101 - מכניקה אנליטית)


מקצועות צמודים

115204 - פיסיקה קוונטית 2