איזומטריות של RN האקלידי. עקומים ב- R2 ו- R3. נוסחאות פרנה. משטחים ב- R3, תבניות יסודיות, משפט אוילר, איזומטריות של משטחים, עקמימות גאוס, המשפט הנפלא של גאוס. גאודטים, קואורדינטות גאודזיות, למת גאוס. עקמימיות גאודזית, משפט גאוס-בונה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104168 - אלגברה ב ו- 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3) או (104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104174 - אלגברה במ' ו- 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3) או (104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104168 - אלגברה ב ו- 104282 - חשבון אינפי 3) או (104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104174 - אלגברה במ' ו- 104282 - חשבון אינפי 3)


מידע סמסטריאלי