תיאוריות מתקדמות בקינמטיקה, כלים המבוססים על תאוריית הבורג בגיאומטריה של ישרים. תופעות ומונחים (כגון: טרנספורמציה בורגית, סינגולריות, קשיחות, אחיזות קיבוע) בדגש יישומי על הביומכניקה של המפרקים הגדולים והרובוטיקה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

35001 - מבוא לרובוטיקה או 35010 - קינמטיקה של מכניזמים או 38785 - נושאים מתקדמים ברובוטיקה או 334222 - מכניקת מוצקים להנ. ביו-רפואית