משוואות קינמטיות ישרות והפוכות ופתרונן, היעקוביאן, מבנה סינגולרי, משוואות לגרנז', סימולציה סימבולית, משוואות התנועה ומצב לינאריזציה גלובלית מדויקת. רגישות בקרה לינארית בקרת MAX-MIN עקיבה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(35001 - מבוא לרובוטיקה ו- 35188 - תורת הבקרה)


מידע סמסטריאלי