עקרונות התכן המכני בשילוב אנליזות מתחומי הדינמיקה, החוזק, הקינמיטיקה והרטט. הדגש על הצד הפיזיקלי של התכן המכני. יכללו נושאי תכן של: חלקי מכונות, מכניזמים, וסתים צנטריפוגליים, מע' ריסון למכונות, העמסות באימפקט והלמים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34011 - תורת הרטט ו- 34015 - תכן מכני 1 ו- 34028 - מכניקת מוצקים 1) או (34010 - דינמיקה ו- 34015 - תכן מכני 1 ו- 34016 - תכן מכני 2 ו- 34028 - מכניקת מוצקים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

35037


מידע סמסטריאלי