עקרונות של שיטות אלמנטים סופיים (כולל סקירה על שיטות נומריות אחרות) לפתרון בעיות תנאי שפה חד-מימדיות. שיקולים בבחירת המודל הפיסיקלי וניסוחו המתמטי (מימד הבעיה, התנהגות חומרית, ותנאי גבול). בדיקת נכונות ואמינות הפתרון הנומרי. בעיית ערכים עצמיים. הרחבה לבעיות תנאי התחלה-שפה (מש' פרבוליות). פרויקט תכן ממוחשב במכניקת מוצקים ומעבר חם (בעיות דו-ותלת-מימדיות תוך שמוש מושכל בתכניות מחשב מקצועיות).

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34015 - תכן מכני 1 ו- 34033 - אנליזה נומרית מ' ו- 34041 - מעבר חום ו- 104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח')


מידע סמסטריאלי