מעגלים מגנטיים. שנאים. התקנים אלקטרומגנטיים. מנועי זרם ישר: עקרון פעולה, מעגל תמורה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי צעד: עקרון פעולה, התנהגות דינמית, אלקטרוניקת דרייברים. מנועי זרם-ישר ללא מברשות. שקולים בבחירת מנועים קטנים. מנועי זרם חילופין: יצירת שדה מסתובב, מנועים סנכרוניים, מנועי השראה תלת-פאזיים, מעגל תמורה, אפין מכני, עקרונות בבחירת מנוע. בקרת מיקום ומהירות של מנועי זרם ישר וזרם חילופין.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34022 - מבוא למכטרוניקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44098 - מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל 44109 - מבוא להנדסת חשמל 44112


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

44196 - המרת אנרגיה,מקורות אנרגיה מתחדשים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

34031


מידע סמסטריאלי