משפחות פרמטריות ואי-פרמטריות של התפלגויות. פונקצית הנראות והכללותיה. מספיקות. אמידה: נראות מירבית, ריבועים פחותים, גישה בייסיאנית ולפי תורת ההחלטות. בדיקת השערות ויישומיה. תיאוריה אסימפטוטית.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 108324 - יסודות האנליזה המודרנית להנ חשמל) או (94424 - סטטיסטיקה 1 ו- 108324 - יסודות האנליזה המודרנית להנ חשמל) או (94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ו- 108324 - יסודות האנליזה המודרנית להנ חשמל)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46010 - הסקה סטטיסטית


מידע סמסטריאלי