מודלים של גרפים אקראיים, השיטה ההסתברותית, הלמה של LOVASZ, שרשרות מרקוב והילוכים אקראיים, אנטרופיה ואינפורמציה, היוריסטיקות, MCMC, מרטינגיילים, בעיות מניה הכוללת SAT ו-מחזורים המילטוניים.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94411 - הסתברות ת' או 94412 - הסתברות מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236374 - שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים