תורת הרשתות מציעה שיטות חישוביות לחקור מערכות מורכבות כרשתות. בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, השימוש בכלים אלו לחקור ולהבין התנהגות אנושית מורכבת הולך וגובר. קורס זה יציג את המושגים, תיאוריה ומתודולוגיה המהווים את ליבת היישום של כלי מחקר מסוג זה בכדי לחקור את מורכבות המחשבה. תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לראות רשתות בכל מקום. 2. להבין את תחום מדעי הרשתות וכיצד שיטות ממדעי הרשתות מיושמות כעת בפסיכולוגיה ובמדעים הקוגניטיביים. 3. לקרוא באופן ביקורתי מאמרי רשתות בתחום של בפסיכולוגיה ובמדעים הקוגניטיביים. 4. ליישם כלים מתורת הרשתות לטובת ניתוח נתונים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 95605 - מבוא לפסיכולוגיה) או (94424 - סטטיסטיקה 1 ו- 95605 - מבוא לפסיכולוגיה) או 96275 - הגורם האנושי באיסוף נתונים


מידע סמסטריאלי