סטציונריות, אוטו-קורלציה, תהליכים אוטו-רגרסיים וממוצעים נעים. אמידת פרמטרים. משוואות יול-וולקר ואמידה ע"י ניראות מקסימלית, חיזוי, הצגה ספקטרלית, אמידת הספקטרום.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94131 ו- 94423 - מבוא לסטטיסטיקה) או (94312 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ו- 94424 - סטטיסטיקה 1) או (94312 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ו- 94423 - מבוא לסטטיסטיקה) או (94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים ו- 94424 - סטטיסטיקה 1) או (94314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים ו- 94424 - סטטיסטיקה 1) או (94314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים ו- 94423 - מבוא לסטטיסטיקה)


מידע סמסטריאלי