קורס זה עוסק בבנית מודלים מתמטיים של מערכות סטוכסטיות וכולל את מושגי היסוד של תורת התהליכים הסטוכסטיים. הקורס מתרכז בנושאים הבאים: שרשרות מרקוב, תהליכי פואסון והכללותיהם ותהליכי קפיצה מרקוביים (תהליכי לידה ומוות, תהליכי תורים מרקובים וכו').

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94411 - הסתברות ת' ו- 104019 - אלגברה ליניארית מ' ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב) או (94411 - הסתברות ת' ו- 104019 - אלגברה ליניארית מ' ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (94411 - הסתברות ת' ו- 104016 - אלגברה 1מ' ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (94412 - הסתברות מ ו- 104166 - אלגברה אמ' ו- 234117 - מבוא למדעי המחשב ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94390


מידע סמסטריאלי