ארכיטקטורה של מנועי חיפוש, הערכת ביצועים של מנועי חיפוש, מודלים לחיפוש מידע רלבנטי במנועי חיפוש (בוליאני, וקטורי, הסתברותי, מודלי שפה סטטיסטיים), מידול היזון חוזר ממשתמשים, אחזור ברשת האינטרנט, סיווג מידע לקטגוריות מובנות מראש באמצעות למידה, איגוד בלתי מונחה של מידע.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94219 - הנדסת תוכנה ו- 94411 - הסתברות ת' ו- 104009 - אלגברה ליניארית מ') או (94219 - הנדסת תוכנה ו- 94412 - הסתברות מ ו- 104167 - אלגברה א)


מידע סמסטריאלי