ריכוז וביזור ברמות הארגון ומערכות המידע. ארכיטקטורות של מערכות מידע מבוזרות. מסדי נתונים מבוזרים. היבטי תקשורת מודל שרת/לקוח ויישומיו. ניתוחי אירועים שבמרכזם מערכות מידע. טכניקות ואלגוריתמים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה ו- 94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים) או (94210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה ו- 94226 - מבוא לאלגוריתמים) או (94210 - ארגון המחשב ומערכות הפעלה ו- 234247 - אלגוריתמים 1)


מידע סמסטריאלי