הקורס יסקור תחומי מחקר ושאלות מרכזיות בפסיכובלשנות חישובית, תחום המשלב את חקר עיבוד השפה בבני אדם עם בלשנות חישובית. הקורס יציג מחקר בעיבוד ורכישת שפה בבני אדם ומכונות, תוך שילוב גישות סימבוליות והסתברותיות. הקורס יעסוק בנושאים כגון דיקדוקים פורמאליים של שפות טבעיות, מודלי שפה, שיטות מחקר אמפירי, תיאוריה קוגניטיבית של עיבוד שפה, ושפה ומח._ תוצאות למידהה: בתום הקורס הסטודנטים והסטודנטיות יוכלו: - להסביר את השאלות, התיאוריות, ושיטות המחקר העיקריות בתחומי עיבוד השפה והקוגניציה. - לפרט על ממצאים אמפיריים מרכזיים בחקר עיבוד השפה אצל בני אדם והאופן בו ניתן למדל אותם חישובית. - לנסח דיקדוקים לשפה טבעית ולהשתמש בכלים חישוביים כדוגמת מודלי שפה ויצוגים סמנטיים של מילים ומשפטים. - לתכנן ולממש ניסויים הבוחנים את היכולת של כלים אלו למדל תופעות לשוניות, זמני קריאה, ופעילות מוחית בזמן עיבוד שפה._

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(46202 - עיבוד וניתוח מידע ו- 94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון) או (46203 - תכנון ולמידה מחיזוקים ו- 94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון) או (94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון ו- 236756 - מבוא למערכות לומדות) או (94700 - מבוא להנדסת נתונים ו- 96411 - למידה חישובית 1) או (96411 - למידה חישובית 1 ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ')


מידע סמסטריאלי